Servicii pentru situatii de urgenta

ARGO SECURITY prin noul sau Serviciu Privat pentru Situatii de Urgenta – ARGO FIRE – asigura interventii promte pentru stingerea incendiilor si pentru salvarea oricarei persoane aflate in pericol.

Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta categoria a IV- a s-a constituit in baza prevederilor art. 12 alin. 1, art. 19 lit. a si i, art. 32, art. 33 din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, ale art. 15 din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, completata si modificata prin Legea nr 212/2006 si ale art. 1 din O.M.A.I nr 158/2007 si a deciziei 217/10.10.2014.

Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta este organizat pentru a desfasura activitati de : – Consultanta in elaborarea documentelor si planurilor de autoritate; Intocmire documente de organizare si functionare; Monitorizare si prima interventie in situatii de urgenta; Instructaj PSI; Interventie cu autospeciale PSI.

Pentru asigurarea bunei functionari a Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta ARGO SECURITY – FIRE are in dotare; sediu si spatii de adapostire a tehnicii de interventie si a materialelor din dotare; autospeciale si utilaje de interventie; mijloace si utilaje pentru executarea prestarilor de servicii; echipament de protectie si de lucru; mijloace initiale de stingere si alte materiale ( scari, galeti, topoare, cazmale, maturi, echipamente pentru hidranti stradali, carburanti si lubrifianti ); personal calificat si atestat conform reglementarilor in viguare, cu aptitudini fizice, psihice si profesionale adecvate functiei.

Echipele de interventie acorda ajutor persoanelor a caror viata este pusa in pericol ( in caz de incendiu, explozii, inundatii, alunecari de teren, accidente precum si in caz de dezastre), evacueaza persoanele si bunurile materiale aflate in pericol.

Echipele specializate participa la activitatile de instruire, culegere, centralizare in urma analizarii datelor situatiilor de urgenta, asigura logistica desfasurarii operatiunilor de interventie, sprijina echipele de interventie in actiunile acestora.