Sari la conținut

Politica de confidentialitate

CUPRINS

 1. Informatii privind Operatorul de date cu caracter personal ………………………………………………..3
 2. Definitii ………………………………………………………………………………………………………………………3
 3. Categorii de date cu caracter personal prelucrate………………………………………………………………4
 4. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal …………………………………………………………………5
 5. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal …………………………………………………………………6
 6. Transferul de date cu caracter personal……………………………………………………………………………6
 7. Link-uri, hyperlink-uri, site-uri terte ……………………………………………………………………………….6
 8. Drepturile persoanelor vizate …………………………………………………………………………………………6
 9. Dispozitii finale ……………………………………………………………………………………………………………8
 1. Informatii privind Operatorul de date cu caracter personal
  Pentru societatea ARGO SECURITY SRL (in continuare ARGO sau compania), confidentialitatea
  datelor dumneavoastra cu caracter personal prezinta o importanta deosebita. In acest scop am elaborat
  prezentul angajament de respectare a confidentialitatii datelor dumneavoastra prin care va explicam ce
  categorii de date cu caracter personal colecteaza compania, precum si modul in care sunt utilizate
  respectivele date si scopul in care acestea sunt supuse unor operatiuni de prelucrare.
  Prezenta Politica se raporteaza numai la datele dumneavoastra personale pe care ARGO SECURITY SRL
  le prelucreaza prin intermediul website-ului www.argosecurity.ro. Dorim sa va asiguram ca la nivelul
  societatii au fost luate toate masurile necesare pentru a asigura confidentialitatea datelor dumneavoastra,
  acestea fiind prelucrate numai de personalul companiei instruit cu privire la prelucrarea acestor date si
  autorizat in acest sens.
  Operatorul care prelucreaza date dumneavoastra cu caracter personal in momentul in care navigati pe siteul www.argosecurity.ro este ARGO SECURITY SRL, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 5, str. Cirlibaba nr.
  36, inregistrata la ONRC sub nr. J40/2996/2011 si avand CUI 28177518.
  Pentru orice intrebari/nelamuriri cu privire la protectia datelor cu caracter personal, sunteti invitati sa
  transmiteti o cerere la adresa postala a sediului adminitrativ din Bucuresti, Sectorul 6, str. General George
  V. Macarovici nr. 23, sau la adresa de corespondenta electronica dpo@argosecurity.ro, cu titlul “Protectia
  datelor personale” sau “GDPR”.
 2. Definitii
  ➢ Prin „date cu caracter personal” se intelege, in sensul legislatiei nationale si internationale in vigoare,
  orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila
  este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un
  numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice,
  psihice, economice, culturale sau sociale.
  In sensul prezentei politici, datele cu caracter personal care vor face obiectul prelucrarii se pot referi
  la: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, resedinta/ domiciliu.
  ➢ Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni
  efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi
  colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea,
  utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori
  combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.
  In sensul acestei politici, prelucrarile de date se refera la acele prelucrari efectuate la momentul
  navigarii dumneavoastra pe website-ul www.argosecurity.ro sau completarii formularelor disponibile
  pe site.4
  ➢ „Operator” inseamna persoana care, singura sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele
  de prelucrare a datelor cu caracter personal. Pentru claritate, in sensul prezentei Politici de
  Confidentialitate, Operatorul este societatea ARGO SECURITY SRL.
  ➢ „Persoana vizata” reprezinta persoana ale carei date cu caracter personal fac obiectul prelucrarii. In
  sesul prezentei Politici, persoana vizata de prelucrarea datelor este utilizatorul site-ului
  www.argosecurity.ro.
  ➢ Prin „consimtamant” al persoanei vizate se intelege orice manifestare de vointa libera, specifica,
  informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau
  printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.
  ➢ “Partea terta” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism, altul
  decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa
  autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date
  cu caracter personal.
  ➢ „Persoana imputernicita de operator” inseamna persoana care prelucreaza datele cu caracter personal
  in numele operatorului.
 3. Categorii de date cu caracter personal prelucrate
  Navigarea pe site-ul www.argosecurity.ro implica prelucrarea a doua categorii de date cu caracter
  personal, si anume:
  a) date personale pe care le dezvaluiti Operatorului in mod voluntar (ex. prin intermediul
  formularului/emailului de contact), acestea fiind colectate in mod individual;
  b) date pe care dumneavoastra le furnizati in mod involuntar, prin simpla navigare pe website-ul nostru.
  ARGO SECURITY SRL colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, urmatoarele date cu
  caracter personal: nume si prenume (pentru identificare), numar de telefon (pentru comunicare),
  adresa de e-mail (pentru comunicare) si orice alte categorii de date cu caracter personal pe care
  utilizatorul le poate pune la dispozitia ARGO prin intermediul formularului/emailului de contact.
  Distinct de datele colectate prin formularele/emailurile disponibile pe site, Operatorul poate prelucra si alte
  date ale persoanelor vizate, pe baza de consimtamant sau in interes legitim, incluzand, dar nelimitandu-se
  la: domiciliul/ resedinta, semnatura, datele persoanei de contact sau ale reprezentantului persoanei
  juridice etc. In general, astfel de prelucrari se realizeaza in afara platformei web, motiv pentru li se vor
  aplica reguli specifice de prelucrare care sunt in accord cu prevederile legale in vigoare.
  In ceea ce priveste site-ul, categoriile de date prelucrate prin intermediul acestuia sunt limitate la cele
  enumerate mai sus.
  Operatorul poate colecta involuntar si alte date personale care va apartin, si anume adresa IP sau date care
  sunt in legatura cu cautarile efectuate pe site-ul nostru. Aceste informatii nu vor fi utilizate pentru 5
  identificarea persoanelor si nu vor fi facute publice altfel decat in conditiile inserate in Politica de
  Confidentialite, completata cu Politica de Cookies.
  In anumite situatii strict reglementate de lege, Operatorul isi rezerva dreptul de a va solicita informatii
  suplimentare, insotite de documente doveditoare, prin intermediul e-mailului, tiparite sau in orice alt mod
  considerat oportun pentru Operator.
  Nota: ARGO SECURITY SRL a incheiat acorduri de prelucrare a datelor cu societatile afiliate, insa nu
  raspunde pentru prelucrarile efectuate de aceste entitati, in nume propriu, persoana vizata fiind
  informata in mod corespunzator cu privire la prelucrarile ce presupun un transfer de date intre ARGO
  si orice societate afiliata.
  Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi comunicate de ARGO SECURITY SRL, in conditiile
  legii, in vederea prelucrarii, unor persoane imputernicite cu prelucrarea datelor, inclusiv bancilor,
  autoritatilor si institutiilor financiare, instantelor judecatoresti sau autoritatilor de stat competente, la
  solicitarea acestora si in scopul furnizarii serviciilor ARGO.
 4. Scopul si temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal
  ARGO SECURITY SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele scopuri si
  avand urmatoarele temeiuri legale:
  a) prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru
  a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b)
  din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016),
  in concret, in scopul asigurarii accesului persoanei vizate la serviciile ARGO, regasite in sectiunea
  “Servicii”, prin trimiterea unui mesaj;
  b) prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului persoanelor vizate (art. 6, alin. (1), lit. a) din
  Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), in
  cazul transmiterii de comunicari de marketing;
  c) prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator (art. 6 alin. (1) lit. f) din
  Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016),
  pentru rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la continutul site-ului www.argosecurity.ro
  si pentru actiunile care implica interactiunea cu acest site.
  Datele dumneavoastra personale vor fi prelucrate pentru ca ARGO SECURITY SRL sa:
  a) imbunatateasca site-ul si serviciile furnizate prin intermediul acestuia;
  b) determine utilitatea/popularitatea continutului web prezentat pe site;
  c) trimita notificari tehnice, de asistenta sau administrative;
  d) onoreze cererile si sa solutioneze sesizarile primite din partea utilizatorilor;
  e) faciliteze accesul utilizatorului la serviciile si ofertele ARGO SECURITY SRL;
  f) comunice informatiile de interes pentru utilizatorii site-ului;
  g) protejeze drepturile ARGO SECURITY SRL;6
  Societatea va putea efectua inregistrari anonime pe baza informatiilor pe care le furnizati, prin excluderea
  datelor de natura a conduce la identificarea dumneavoastra. Inregistrarile anonime au drept scop analiza
  solicitarilor, care va genera o imbunatatire a serviciilor noastre si a navigarii pe site.
 5. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal
  Datele cu caracter personal prelucrate la nivelul ARGO SECURITY SRL prin intermediul website-ului
  www.argosecurity.ro sunt retinute pe o perioada de timp rezonabila raportat la scopul prelucrarii datelor,
  astfel incat sa nu se depaseasca perioada necesara prelucrarii lor si in niciun caz, mai mult de 3 ani de la
  momentul colectarii acestora.
 6. Transferul de date cu caracter personal
  ARGO nu transfera datele dumneavoastra in afara teritoriul Uniunii Europene.
  Compania se obliga ca datele colectate sa fie prelucrate numai in conformitate cu scopurile declarate si sa
  nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere etc. neautorizat baza de date continand informatii
  referitoare la datele persoanelor vizate vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu
  exceptia situatiei in care transferul/accesarea/vizualizarea/etc. este cerut/a de catre autoritatile abilitate, in
  cazurile prevazute de reglementarile legale in vigoare.
  Este posibil ca datele dumneavoastra sa fie dezvaluite catre alte companii care ne furnizeaza servicii si
  actioneaza in calitate de persoane imputernicite, precum furnizorii care presteaza servicii de mententanta
  website etc.
  Aceste entitati sunt selectate cu o grija deosebita pentru a ne asigura ca indeplinesc cerintele specifice in
  materie de protectie a datelor cu caracter personal. Acestea au o capacitate limitata de a utiliza informatiile
  dumneavoastra in alte scopuri decat cel de a ne furniza servicii.
  In afara dezvaluirilor descrise in prezenta Politica de confidentialitate, este posibil sa transmitem
  informatii tertilor carora consimti sau solicitati sa efectuam o asemenea dezvaluire.
 7. Link-uri, hyperlink-uri, site-uri terte
  Site-ul www.argosecurity.ro poate contine link-uri catre site-uri terte ce pot colecta, la randul lor, datele
  dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii. In cazul
  conectarii la un site web tert, politica de confidentialitate a ARGO nu va fi aplicabila si in cazul navigarii
  dumneavoastra pe acel site.
 8. Drepturile persoanelor vizate
  Potrivit Regulamentului (EU) nr. 679/2016, orice persoana fizica care navigheaza pe site-ul nostru, in
  calitate de persoana vizata, beneficiază, în condițiile legii, de urmatoarele drepturi in raport cu ARGO
  SECURITY SRL:7
  ➢ Dreptul la acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea Operatorului
  ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele
  respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
  ➢ Dreptul la rectificare se refera dreptul persoanei vizate de a obtine de la Operator corectarea, fara
  intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc sau la completarea
  acestora, in cazul in care sunt incomplete. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la
  adresa: dpo@argosecurity.ro.
  ➢ Dreptul la stergerea datelor inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine, din partea operatorului
  stergerea datele cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica
  unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care
  au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru
  prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter
  personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei
  obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale
  societatii informationale.
  ➢ Dreptul la restrictionarea prelucrării. Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea
  operatorului restrictionarea prelucrarii in situatia in care se aplica unul din urmatoarele cazuri:
  a) persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice
  exactitatea datelor;
  b) prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand
  in schimb restrictionarea utilizarii lor;
  c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata
  i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
  d) persoana vizata s-a opus prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (1) GDPR, pentru
  intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor
  ale persoanei vizate.
  ➢ Dreptul la portabilitate se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat,
  utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct
  altui operator, atunci cand prelucrarea are ca temei consimtamantul sau executarea unui contract si se
  efectueaza prin mijloace automatizate, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
  ➢ Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale care o
  privesc atunci cand prelucrarea este efectuata pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes
  public sau cand este necesare in scopul intereselor legitime urmarite de Operator.
  ➢ Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in baza unor decizii individuale automate se refera
  la faptul ca persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea
  automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o
  afectează in mod similar intr-o masura semnificativa.
  Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus precum și pentru informații suplimentare persoana vizata
  se poate adresa Responsabilului cu Protectia Datelor din cadrul ARGO SECURITY SRL, prin transmiterea
  unei cereri prin e-mail la dpo@argosecurity.ro sau prin transmiterea unei solicitari la adresa sediului
  administrativ al companiei din Bucuresti, sectorul 6, str. General George V. Macarovici nr. 23, etaj 2.8
  De asemenea, potrivit Regulamentului, persoana vizata are dreptul de a depune plangere la Autoritatea
  Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (Bucuresti, Bd. G-ral.
  Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro), precum si
  dreptul de a se adresa justitiei.
 9. Dispozitii finale
  Daca compania va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, vom publica
  respectivele modificari pentru a informa persoanele vizate cu privire la informatiile pe care le colectam si
  modul in care le utilizam.
  Prevederile Politicii de Confidentialitate se completeaza cu dispozitiile Politicii de Cookies, prezenta pe
  website-ul www.argosecurity.ro